Aktuality

Zeměpisná olympiáda v roce 2017

Ačkoli prázdniny jsou v plném proudu a nemáme nejmenší úmysl vám připomínat školní povinnosti, začaly se množit dotazy, jak to bude s termíny Zeměpisné olympiády v roce 2017. Tady pro usnadnění Vašeho plánování, zde jsou:

školní kolo - do konce ledna 2017

okresní kolo - úterý 21. 2. 2017

krajské kolo - středa 22. 3. 2017

ústřední kolo - pondělí, úterý 24. a 25. 4. 2017

Těšíme se opět na Vaši účast!

07.07.2016
 

Soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády

klikněte pro zobrazení podrobností
Před výjezdem na mezinárodní soutěže iGeo (Čína) a IESO (Japonsko) proběhne intenzivní školení a příprava reprezentačních týmů pod vedením organizátorů ZO a tutorů z různých geografických pracovišť v Česku (UJEP v Ústí nad Labem, MU Brno, UK v Praze). Soustředění se uskuteční 28.–31. 7. 2016 v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod) ve spolupráci s tamními zastupiteli města. Národní reprezentanti kategorie D a také vítězové kategorie C budou řešit v terénu reálné územněrozvojové situace a na závěr budou svá zjištění a strategické návrhy prezentovat před skutečnými představiteli samosprávy, kteří jim dají důležitou zpětnou vazbu nejen pro mezinárodní soutěže, ale také pro případnou budocí práci geografa. Naopak město si váží setkání s mladými talentovanými geografy, kteří již v předchozích kolech soutěže prokázali neotřelé a zároveň odborně správné nápady.
Harmonogram soustředění viz příloha.

17.06.2016
 

ZO kategorie C na seznamu Excelence základních škol MŠMT

S počátkem roku 2016 zveřejnilo MŠMT seznamy soutěží Excelence základní škol, které navazují na seznamy Excelence středních škol.
Zeměpisnou olympiádu se podařilo na tento prestižní seznam umístit, což pro ředitele základních škol znamená možnost žádosti o finanční odměnu prostřednictvím systému Excelence v případě, že žák základní školy v soutěži uspěje.
O geografické soutěže se rozrostl i původní seznam Excelence středních škol, kde je nově evidována druhá mezinárodní soutěž pro kategorii D, a to International Earth Science Olympiad.


10.01.2016
 

Kde bude Mezinárodní geografická olympiáda iGeo v dalších letech

V poslední době jsme vás několikrát informovali, že není jisté, zda se pořadatel Mezinárodní geografické olympiády iGeo nevrátí k periodicitě pořádání této soutěže jednou za dva roky. Dobrá zpráva pro všechny budoucí vítěze kategorie D: problém je zažehnán, IGU již zveřejnila plán pořádání iGeo až do roku 2020.
2016 Čína
2017 Srbsko
2018 Kanada
2019 jednání ještě probíhají, ale soutěž ohrožená není
2020 Turecko

01.12.2015