Aktuality

Úlohy okresního kola Zeměpisné olympiády 2016/2017

Okresní kolo Zeměpisné olympiády (pro soutěžní kategorie A–D) proběhlo 21. 2. 2017 (v případě konání jarních prázdnin ve vybraných okresech v náhradních termínech). Gratulujeme všem, kteří se zúčastnili.
Velmi se omlouváme za některé drobné chyby, které jste nám nahlásili po skončení soutěže, ale chyby by neměly mít vliv na správnost řešení. Ve zveřejněných souborech jsou již všechny odhalené chyby opraveny. Neváhejte nás ale kdykoli kontaktovat, pokud byste náhodou objevili jiné chyby.
Po opakovaných námitkách týkajících se přílišné obtížnosti okresních kol se nám snad letos již podařilo sestavit o něco snadnější úlohy. Doufáme, že to bylo při soutěži patrné a že jste si geografické klání užili.


kategorie A zadání - kategorie A řešení

kategorie B zadání - kategorie B řešení

kategorie C zadání - kategorie C řešení

kategorie D zadání - kategorie D řešení


27.02.2017
 

Vyhlášení okresního kola

klikněte pro zobrazení podrobností
Dne 4. 2. 2017 byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení okresního kola 19. ročníku Zeměpisné olympiády 2016/2017, které proběhne v úterý 21. 2. 2017 (případně v jiném blízkém termínu kvůli jarním prázdninám dle pokynů okresních organizátorů). Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až k okresním organizátorům.
Ti mají k dispozici také pokyny k okresnímu kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na okresní kolo ZO připravujete. Hodně štěstí!
Úlohy i s řešením budou na tomto webu zveřejněny 1. 3. 2017. Do tohoto data není přípustné jinou cestou šířit zadání a autorská řešení okresního kola ZO.


04.02.2017
 

Nepropásněte školní kolo Zeměpisné olympiády 2016/2017

Přejeme Vám vydařený a úspěšný rok 2017 (nejen) se Zeměpisnou olympiádou!
Zároveň si dovolujeme připomenout, že do konce ledna 2017 musí na školách proběhnout školní kola ZO tak, aby se postupující žáci mohli zúčastnit okresního kola, které se ve většině okresů uskuteční v úterý 21. 2. 2017. Pro bližší informace viz PDF soubor s obecnými propozicemi pro letošní ročník v článku "Zeměpisná olympiáda v roce 2017". Podrobné propozice pro okresní kolo budou zveřejněny na tomto webu cca 14 dní před konáním okresního kola. Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání. Inspirace pro školní kola viz např. předchozí čísla časopisu Geografické rozhledy (obvykle 2. nebo 3. číslo příslušného roku) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).
Tedy šťastný start!

29.12.2016
 

Letní škola ZO v chotěbořských novinách

klikněte pro zobrazení podrobností
Naše působení na Soustředění vítězů a Letní škole ZO v Chotěboři zanechalo další stopu. Kromě zprávy v časopise České geografické společnosti Informace ČGS a časopise pro učitele zeměpisu Geografické rozhledy jsme se dostali na stránky místního tisku, Chotěbořské ECHO. Text i s doprovodnými fotografiemi Jana Hátleho si můžete prohlédnout v PDF příloze.

03.10.2016
 

Reflexe mezinárodních soutěží iGeo a IESO

Kompletní fotogalerie je dostupná na http://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz, jak z iGeo, tak z IESO (od Lenky Vejrostové i Matouše Najmana).

Tutoři napsali:

Ve stejném termínu jako se konaly Letní olympijské hry v Rio de Janeiro, se konaly také dvě geografické olympiády. Čínský Peking byl dějištěm 13. Mezinárodní zeměpisné olympiády iGeoa v prefektuře Mie v Japonsku se konal 10. ročník Mezinárodní olympiády věd o Zemi IESO, jehož se letos poprvé zúčastnil i tým reprezentující českou fyzickou geografii. Nicméně v soutěži IESO zaměřené na vědy o Zemi je kromě obecného fyzickogeorafického přehledu třeba disponovat i znalostmi například z geologie či praktické astronomie.Na obě soutěže odjížděl český reprezentační tým v šestičlenném složení: Čtyři úspěšní řešitelé celostátního kola Zeměpisné olympiády a dva vedoucí výpravy. iGeo vedly Hana Svobodová (Masarykova univerzita, Brno) s Hanou Pařízkovou (studentka Univerzity Karlovy, Praha), IESO Lenka Vejrostová (Univerzita Karlova, Praha) a Filip Hulec (student téže univerzity).
Na soutěži iGeo čeští zástupci nejlépe obstáli v multimediálním testu. Slabší výsledky měli v písemném testu, který byl však v některých pasážích extrémně náročný, o čemž svědčí i délka jeho zpracování 3,5 hodiny (veškeré testy bývají zveřejněny na webu http://www.geoolympiad.org/). Hlavní část soutěže pak představuje práce v terénu, kde letos soutěžící navrhovali využití plochy v sídlišti, revitalizaci koryta řeky a řešení dopravní situace na významné křižovatce ve městě. V těžké konkurenci 173 účastníků ze 44 států všech osídlených kontinentů nakonec vybojoval Ondřej Babka (absolvent Gymnázia Husova, Benešov) 83. místo a získal tak jednu ze 47 bronzových medailí. Jakub Kašpar (student PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., Praha 8 – Libeň) obsadil 88. místo, což bylo bohužel první místo bez zisku medaile. Václav Táborský (student Gymnázia Českolipská, Praha 9) skončil 113. a David Mikel (student Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně) 137. Český tým obsadil celkově 27. místo, což je jako tradičně přibližně střed startovního pole.
Důležitým úspěchem pro české soutěžící byl ovšem fakt, že poster českého týmu, který si soutěžící připravili před odletem na olympiádu a který měl představit koncept udržitelného města pro 21. století, byl hodnotící komisí vybrán jako jeden z nejlepších. Byl proto umístěn na slavnostním zahájení kongresu Mezinárodní geografické unie IGU, která je odborným garantem olympiády.Kladně ohodnoceny byly i tutorky Hana Svobodová a Hana Pařízková za to, že jako jedny z mála zemí splnily svou povinnost a zaslaly v průběhu roku hlavní komisi návrhy soutěžních otázek.
Organizační struktura IESO byla poměrně komplikovaná, sestávající z řady disciplín, ale díky tomu si čeští reprezentanti dovezli hned několik cenných kovů. Na soutěžící čekaly dva teoretické a pět praktických testů a soutěž mezinárodních skupin ve dvou oblastech– ESP a ITFI. ESP (Earth Science Project) spočíval ve vyhledání a zpracování informací a následné tvorbě a prezentaci posteru na téma „Living on the edge of a tectonic plate“. ITFI (International Team Field Investigation) byl založen zejména na získávání dat v terénu a jejich následném zpracování a vyhodnocení. Cílem ESP i ITFI není pouze měření sil mezi jednotlivci, ale především vytvoření silných mezinárodních vazeb mezi studenty. Studentské týmy zkoumaly genezi pobřežních tvarů v Oni-ga-jo, vznik a vývoj pláží v regionu, distribuci a genezi plážových sedimentů a prevenci před tsunami.
V ITFI získali se svými týmy ohodnocení hned dva čeští reprezentanti – zlatou medaili Matouš Najman (Malostranské gymnázium v Praze), bronzovou Cyril Novotný (Gymnázium P. Bezruče ve Frýdku-Místku) – a v ESP zlaté ocenění Štěpán Burda (Gymnázium Boženy Němcové v Dačicích). Nakonec putovaly do Česka i tři bronzové medaile za hlavní soutěž pro Víta Horáčka (Gymnázium L. Jaroše v Holešově), Matouše Najmana a Cyrila Novotného.
Kromě samotné soutěže byl pro účastníky připraven také bohatý kulturní program. Soutěžící v Japonsku si prohlédli např. muzeum nindžů nebo pobřežní lokalitu Oni-ga-jo, které je zapsána na seznamu dědictví UNESCO. V Číně měli možnost shlédnout památky jako např. Zakázané město, Velkou čínskou zeď a na post-iGeo exkurzi navštívit Šanghaj či Hangzhou. V rámci kulturní sekce pak český tým vtipně představil scénku o české „hospodské“ kultuře.Příští rok se iGeo bude konat v srbském Bělehradu – viz http://igeobelgrade.edu.rs/ a IESO ve francouzském Nice.


Jakub Kašpar napsal:

Do Pekingu, dějiště 13. ročníku Mezinárodní geografické olympiády iGeo jsme dorazili v úterý 16. srpna brzy ráno, podle pražského času ještě vlastně pozdě večer. Odbavení proběhlo v naprostém pořádku a zanedlouho nás již dobrovolníci dovedli k připravenému autobusu a dovezli do Beijing Conference Center, které se na dalších šest dní stalo naším domovem.
Soutěž byla zahájena až večer a tak jsme dopoledne navštívili pekingský olympijský park, prohlédli si národní stadion (známější jako Ptačí hnízdo) a vyhlídkou věž, odpoledne jsme pak prospali. Zahájení sestávalo kromě nezbytných projevů i ze zajímavých hudebních a tanečních vystoupení a z představení jednotlivých týmů.
Ve středu již začala soutěž (psali jsme písemný test) a odpoledne proběhla exkurze do centra Pekingu – viděli jsme náměstí Nebeského klidu a prošli jsme si Zakázané město. Ve čtvrtek jsme zažili celkem vydatnou průtrž mračen – bohužel během terénní práce, probíhající v celkem obyčejné pekingské čtvrti. Testy se psaly ještě v pátek a v sobotu dopoledne. V pátek odpoledne nás organizátoři vzali na exkurzi do Letního paláce a v sobotu odpoledne jsme měli volno, kterého jsme využili k výletu do místní zoologické zahrady (viděli jsme naživo pandu velkou). V neděli pak proběhl organizovaný výlet na Velkou zeď, který v mé paměti zůstal možná nejvíc – pro krásný horský průsmyk, který Zeď překonává, i pro namáhavý výstup v letním horku.
Kromě poznávání Pekingu jsme se věnovali i poznávání ostatních zúčastněných zemí: prohlédli jsme si plakáty o trvale udržitelných městech a viděli jsme představení kultury jednotlivých zemí, do kterého jsme sami přispěli ukázkou české hospody. V neděli večer pak proběhlo zakončení, pro Čechy úspěšné Ondrovým ziskem medaile.
Beijing Conference Center, kde jsme bydleli, nám poskytovalo velmi pohodlné ubytování a zázemí pro soutěž, testy jsme psali buď přímo v něm, nebo ve střední škole ve čtvrti, kde proběhla terénní práce. Jedinou slabinou byla dost chaotická organizace: akci zajišťovalo neuvěřitelné množství dobrovolníků, kteří ale měli o dění okolo sebe dost mlhavé povědomí. Každodenním problémem bylo už nastoupit do správného autobusu a z prezentací během kulturního večera se stal problém takřka neřešitelný. Vrcholem byla ztráta našeho plakátu a tvrzení, že si jej vyzvedl někdo z nás (plakát přitom po Hančině zásahu dokázali sami najít).
Po skončení soutěže následovala exkurze, jejímž cílem byla zejména města Hangzhou a Šanghaj. V Hangzhou krátce po naší návštěvě proběhl summit G20 a město bylo proto velmi přísně střežené (dokonce v něm nešlo přespat a proto jsme do něj museli dojet ze Šanghaje autobusem) a téměř liduprázdné. Plavbu na tamním Západním jezeře jsme si vážně užili.
Z dalších pamětihodností jsme pak navštívili vodní města Wuzhen a Xitang, pro mne nejúžasnější ale byl jednoznačně den v Šanghaji. Vyjeli jsme na Oriental Pearl Tower a užili si výhled na město z výšky 250 m, projeli se maglevem a hlavně jsme se prošli večerní Šanghají s podivuhodně nasvícenými mrakodrapy.
Obrovským zpestřením celé exkurze byli jednoznačně naše průvodkyně pro svou neobvyklou angličtinu a především náš řidič, jehož odvaha v silničním provozu hraničila chvílemi se šílenstvím. Celá akce pro mne byla skvělou zkušeností a myslím si, že to je ta největší odměna bez ohledu na umístění.

David Mikel napsal:

I když jsem nejdřív skoro netušil co mě čeká, do Číny jsem se od začátku moc těšil. Testy sice nebyly jednoduché, ale vždy se jim dalo porozumět, přesto jsem ve výsledkové listině příliš nezazářil. I tak jsem si celou soutěž i s exkurzemi užil a vrátil jsem se plný nezapomenutelných zážitků. A na co vše se musí návštěvník Číny připravit?
Časový posun - odlétali jsme v 14.35 a do Pekingu přilétli v 6.10. Snídali jsme tak asi v 21.30 našeho času, a protože se nám nechtělo spát, prošli jsme se ještě do olympijského parku. Pak už jsme usnuli okamžitě tak, že jsme zaspali i večeři.
Pokud se výškou těla blížíte hranici 2 m, připravte se na četné prosby o selfie, zvlášť pokud jste takoví hned dva v jedné skupině. Ale o blonďaté Němce byl větší zájem. Naopak jak jsou Číňané malí, vše ostatní musí mít největší na světě - zeď, náměstí, síť metra, model města...
Silniční doprava je kapitolou sama o sobě. I s ohromujícími počty pruhů a pětipatrovými křižovatkami jsou dopravní zácpy vcelku běžné, ale málokdy stojíte na místě. Řidiči kličkují, jak můžou, ale málokdy se srazí. Nejlepší je, když tak jezdí i váš řidič autobusu - různé myšky, troubení místo blinkru, otáčení se na šestiproudovce...
Veřejná doprava je levná a například metro má stejné ceny jak v Pekingu, tak i v Šanghaji; jak jinak v lidové republice. Pokud si chcete místo metra užít cestu ze šanghajského letiště Maglevem rychlostí 431 km/h, ověřte si, kdy je přepravní špička, poněvadž mimo ni je rychlost "pouhých" 300 km/h.
Domluvit se anglicky mimo letiště může být velký problém, i v hotelu znají často jen pár frází. Nikdy nezapomenu na naši průvodkyni, s níž se dalo dorozumět, ale její výslovnost byla někdy opravdu vtipná "Pípl uér púr, but nau dey ár mór liči; mesidži; lagidži; oke; šupemákit; šupestár tom kuis, aur šupedájvr" A když potkáte v metru Číňana, který se Vás vyptává jak se Vám tu líbí, nečekejte pak na otázku "Na jaká zvířata se podívat v pekingské zoo?" lepší odpověď než "Yes, yes!" V další lince se nás ovšem jiný Číňan zeptal: "Vy jste z Česká republika?" Ohromeni jsme se dozvěděli že se česky učí, protože jej to prostě zajímá.
Jestli rádi posíláte pohledy, nechoďte na místní poštu. Naše pohledy cestovaly jen 17 dní za pouhých 16 Kč.
Není dobré cestovat do města, kde se má konat summit G20 zvlášť, pokud s Vámi jede Litevec, který nechal svůj pas na letišti. Žádný zapomnětlivý student, ale roztržitý pan profesor.
Pokud podlehnete lákavé nabídce prodejce zaručeně pravých hodinek Rolex a usmlouváte cenu na 20 CNY za kus (asi 70 Kč), zkuste zrovna za 100 CNY koupit všech 10 hodinek i s kufříkem. To se přece vyplatí!
Na závěr bych rád poděkoval všem vyučujícím a organizátorům, bez jejichž úsilí by se tato skvělá výprava určitě neuskutečnila.02.09.2016
 

Zeměpisná olympiáda v roce 2017

klikněte pro zobrazení podrobností
Začal nový školní rok 2016/2017. I v něm proběhne Zeměpisná olympiáda, její 19. ročník. Termíny konání jednotlivých kol budou:

školní kolo - do konce ledna 2017

okresní kolo - úterý 21. 2. 2017

krajské kolo - středa 22. 3. 2017

ústřední kolo - pondělí, úterý 24. a 25. 4. 2017 (Praha)

soustředění vítězů a letní geografická škola - červenec 2017 (Chotěboř)

Mezinárodní geografická olympiáda iGeo - 2. až 8. 8. 2017 (Bělehrad, Srbsko)

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi IESO - srpen 2017 (Nice, Francie)

Těšíme se opět na Vaši účast!

Webové stránky ZO budou zaktualizovány na začátku října 2016. Prozatím se prosím řiďte propozicemi v PDF příloze této zprávy, které obsahují také aktuální seznam krajských garantů soutěží pro talentované studenty.

07.07.2016
 

Kde bude Mezinárodní geografická olympiáda iGeo v dalších letech

V poslední době jsme vás několikrát informovali, že není jisté, zda se pořadatel Mezinárodní geografické olympiády iGeo nevrátí k periodicitě pořádání této soutěže jednou za dva roky. Dobrá zpráva pro všechny budoucí vítěze kategorie D: problém je zažehnán, IGU již zveřejnila plán pořádání iGeo až do roku 2020.
2016 Čína
2017 Srbsko
2018 Kanada
2019 jednání ještě probíhají, ale soutěž ohrožená není
2020 Turecko

01.12.2015
 


   
 © GEO v1.21 (14-02-2017)